Provádíme hydrogeologický průzkum,  hydrogeologický posudek a studii k zajištění zdrojů podzemních vod, ke vsakování srážkových a odpadních vod do vod podzemních, ke snížení hladiny podzemních vod a odvodňování a k ochraně podzemních vod. Dále provádíme inženýrsko-geologický průzkum k získání doplňujících údajů k projektování staveb. Naši zákazníci jsou města a obce, průmyslové podniky, zemědělské farmy, hotelová a ubytovací zařízení, majitelé rodinných domků a chat.  

Kontakt:

LAHIG s. r. o., Hněvotín 359, PSČ 783 47 ; Email: info@lahig.cz; Mobil: 602 775 594

© Copyright LAHIG s. r. o.