OCHRANA PODZEMNÍCH VOD

Provádíme hydrogeologické průzkumy pro ochranu podzemních vod, zejména pro ochranu jakosti a zdravotní nezávadnosti a vydatnosti podzemních vod využívaných a využitelných zdrojů podzemních vod. Zpracujeme podklady pro stanovení ochranných pásem vodních zdrojů včetně návrh opatření k ochraně jakosti a zdravotní nezávadnosti a vydatností podzemních vod využívaných a využitelných vodních zdrojů. Zajistíme ochranu Nenahraditelných zdrojů podzemních vod s nákladnými jímacími objekty a vodohospodářskými infrastrukturami pro jímání a dopravou podzemních vod. Podklady zpracujeme přehledně do detailu v souladu s platnými právními předpisy.

Rozsah průzkumných prací navrhujeme dle konkrétního požadavku na ochranu podzemních vod a stanovení ochranných pásem vodních zdrojů množství a jakosti vody vodních zdrojů, a na základě zhodnocení geologických a hydrogeologických poměrů z archivních prací z naší databáze, databáze Geofondu a geologických map ČGS. V jednoduchých případech a v území se známými geologickými a hydrogeologickými poměry může být rozsah prací omezen jen na hydrogeologické posouzení bez provádění průzkumných prací. Pro urychlení vyřízení požadavku zadavatele doporučujeme s požadavkem sdělit i číslo parcely příslušnéhopozemku.


© Copyright LAHIG s. r. o.